Co to jest PŁATNOŚĆ AUTOMATYCZNA (ODNAWIALNA)?

 

1. Płatność automatyczna (odnawialna) to płatność kartą płatniczą wykonywana przy pierwszym inicjowaniu transakcji oraz powtarzana w kolejnym okresie abonamentowym - płatność odnawia się automatycznie poprzez obciążenie karty płatniczej. Ten system płatności umożliwia korzystanie z waloryzatora w sposób ciągły bez obawy wygaśnięcia abonamentu. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie płatności.

2. Płatności automatyczne (cykliczne, „automatic payment”, odnawialna) – płatności Kartą w odniesieniu do których Usługodawca (NDB.PL) za zgodą Klienta staje się zaufanym odbiorcą Transakcji inicjowanych za pośrednictwem Usługodawcy w postaci zaszyfrowanego identyfikatora transakcji dostarczanego przez Usługodawcę do Systemu (System Płatności Online Blue Media S.A. – rozwiązanie informatyczno-funkcjonalne, w ramach którego Blue Media S.A. udostępnia Partnerowi aplikację informatyczną umożliwiającą przyjmowanie w imieniu i na rzecz Usługodawcy płatności Klientów dokonanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych, a także weryfikację statusu płatności oraz odbiór płatności.). W ramach płatności automatycznych wyróżnia się płatności cykliczne – rekurencyjne (eng. recurring payment) powodujące przyszłe obciążenie Karty określoną kwotą w określonych odstępach czasu bez udziału Klienta. Płatności automatyczne wymagają przeprowadzenia przez Klienta transakcji inicjującej z wykorzystaniem mechanizmów autoryzacyjnych Wydawcy Karty (np. wymagane wprowadzenie kodu CV/CVV lub autoryzacja w wykorzystaniem 3-D Secure). Partner może przechowywać sześć pierwszych (eng. bin) lub cztery ostatnie (eng. mask) cyfry numeru Karty oraz niepowtarzalny identyfikator transakcji nadany przez Blue Media S.A.).

3. Przed skorzystaniem z usługi Płatności Automatycznych Klient wyraża zgodę o następującej treści:

„1. Wyrażam zgodę na cykliczne obciążanie przez firmę NDB.PL, ul. Makowa 7, 11-010 Wójtowo, działalność wpisana do CEIDG, NIP: 7391289639, REGON: 551283267, mojej karty płatniczej w zmiennych kwotach wynikających z publikowanego na stronie https://waloryzator.pl/ceny Cennika aktualnego w dniu obciążenia karty (pierwszy dzień kolejnego okresu abonamentowego).
2. Karta płatnicza będzie obciążana ze stałą częstotliwością, w zależności od wybranego okresu abonamentowego, tj. pierwszego dnia każdego kolejnego okresu abonamentowego (rozliczeniowego), którym może być jeden (1) miesiąc, sześć (6) miesięcy lub dwanaście (12) miesięcy.
3. Karta będzie obciążana, w zależności od wybranego okresu abonamentowego, jeden (1) raz w miesiącu lub jeden (1) raz na sześć (6) miesięcy albo jeden (1) raz na dwanaście (12) miesięcy, do czasu zgłoszenia rezygnacji z cyklicznego obciążenia Karty. Karta może być dodatkowo obciążana w przypadku skorzystania z opcji zmiany abonamentu na wyższy (ze standardowego na biznesowy).
4. Przyjmuję do wiadomości, że jestem uprawniony do rezygnacji z cyklicznego obciążenia Karty w każdym czasie poprzez zgłoszenie rezygnacji w panelu klienta (ustawienia konta/anuluj automatyczne przedłużanie) na moim koncie. W celu uniemożliwienia najbliższego obciążenia Karty, powyższe zgłoszenie powinno zostać zgłoszone w systemie najpóźniej na 1 dzień przed planowaną datą obciążenia.
W razie jakichkolwiek zapytań związanych z płatnościami cyklicznymi Kartą należy kontaktować się za pośrednictwem adresu email kontakt@waloryzator.pl”.

4. Płatność automatyczna (odnawialna) wykonywana jest z wykorzystaniem wielu różnych kart płatniczych

Rys_31

5. W trakcie transakcji należy podać dane dotyczace karty płatniczej

Rys_32