Utwórz nowe konto

 

 

lub


z Twoim adresem email:

Proszę podać poprawny adres email. Na ten adres będą wysyłane wszystkie emaile z systemu. Adres nie będzie publiczny i zostanie użyty wyłącznie do dostarczenia nowego hasła lub zamówionych wiadomości.
Nazwa może zawierać szereg znaków specjalnych w tym: spacja, kropka (.), dywiz (-), apostrof ('), podkreślenie (_), oraz znak @.
Zaznaczając to pole oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin oraz Politykę Ochrony Prywatności serwisu Waloryzator.pl, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę NDB z siedzibą w Wójtowie, ul. Makowa 7, 11-010 Wójtowo; działalność wpisana do CEIDG; NIP: 8881909825, REGON: 280134835, w celu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu znajdującego się pod adresem URL http://www.waloryzator.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). Oświadczam, że poinformowano mnie w nich o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie, a także o podmiocie będącym Administratorem danych osobowych o jego adresie i siedzibie.