Cechy

Porównanie cech i planów abonamentowych

Porównaj możliwości dostępne w poszczególnych planach abonamentowych Waloryzatora. Dowiedz się, który plan jest dla Ciebie odpowiedni.

 

 

Cechy|Wskaźniki

 

Podstawowy

Waloryzacja kwot z wykorzystaniem jednego wskaźnika

Funkcje PODSTAWOWE Waloryzatora:

Standardowy

Waloryzacja kwot z wykorzystaniem podstawowych wskaźników

Funkcje PODSTAWOWE Waloryzatora oraz:

 

Biznesowy

Waloryzacja kwot z wykorzystaniem wszystkich dostępnych wskaźników

Funkcje STANDARDOWE Waloryzatora oraz:

Szybkie kopiowanie wyników waloryzacji

Zapis wyników waloryzacji do pliku pdf

Bieżąca aktualizacja bazy wskaźników waloryzacji

Archiwizacja wyników waloryzacji

Możliwość zmiany abonamantu na wyższy

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika ’INFLACJI’ [R]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika ’INFLACJI’ [P]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika ’INFLACJI’ [K]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika ’INFLACJI’ [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika HICP [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika HICP_EURO [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZCLM [KL]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika HPI [K]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika 'Inflacja_woj' [KL]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WCDI [K]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WCPBM [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WCPBM_BiB [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WCPBM_ILiW [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WCPBM_RBS [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika MIUCP [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WCTUN_WLM [R]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZCPUDG_WiD [K]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika EUR [R]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika EUR [P]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika EUR [K]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika EUR [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika USD [R]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika USD [P]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika USD [K]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika USD [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika ZMIAN CEN ZŁOTA [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZCPUBM [K]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZPW [K]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZPWGN [R]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZMW [R]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZPWSP [R]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZPWSP [P]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZPWSP [K]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZPWSP [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZPWSPbN [R]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZPWSPbN [P]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZPWSPbN [K]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika WZPWSPbN [M]

Waloryzacja z wykorzystaniem wskaźnika 'Inflacja_EiR' [R]

Predykcja wartości świadczenia z wykorzystaniem prognozowanego wskaźnika waloryzacji

Możliwość uzyskania abonamentu campusowego

 

 

 

Do góry