Biznes

Zwiększ swoją skuteczność dzięki Waloryzatorowi

Rys_1

Waloryzator to profesjonalne, wszechstronne oraz łatwe w użyciu oprogramowanie do przeprowadzania waloryzacji świadczeń pieniężnych. Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, startupem, czy firmą wielonarodową, Waloryzator może pomóc Ci poprawić efektywność i skuteczność działania oraz rozwijać kreatywną kulturę innowacji.

 

Rys_2

Szybki dostęp

Waloryzator jest dostępny online – dzięki temu proces waloryzacji może być wykonywany bardzo szybko i niezależnie od urządzenia, na którym aktualnie pracujesz.

Rys_3

Rozbudowana baza wskaźników

Waloryzator pozwala wykonywać waloryzację w oparciu o typowe wskaźniki (np. inflacja) oraz wskaźniki niezbędne w rozwiązaniach biznesowych np. HICP, złoto, MUICP.

Rys_4

Bieżąca aktualizacja

Baza wskaźników aktualizowana jest bezpośrednio po ich opublikowaniu przez właściwe podmioty, np. GUS.

 

Wykorzystaj Waloryzator w swoim biznesie

Rys_5

Waloryzator to wszechstronne narzędzie, z którego mogą korzystać różne firmy. Oto cztery najważniejsze przypadki użycia Waloryzatora przez profesjonalistów:

 

Rys_6

Waloryzacja czynszów

Waloryzator umożliwia:

 • waloryzację stawek czynszów zgodnie z zapisami w umowach
 • zmiany stawek czynszów w oparciu o klauzule waloryzacyjne
 • analizę czynszów z wykorzystaniem różnych wskaźników waloryzacji
 • prognozowanie wartości czynszów w oparciu o klauzule waloryzacyjne

Rys_7

Waloryzacja świadczeń

Świadczenia pieniężne bez tajemnic:

 • waloryzacja dowolnych opłat, np. za świadczenie usług
 • obliczanie wysokości odszkodowań pieniężnych, np. za wywłaszczenie nieruchomości
 • waloryzacja płatności, np. wynagrodzeń
 • waloryzacja zapisów w umowach

Rys_8

Świadczenie usług konsultingowych

Waloryzator w codziennej pracy Konsultanta:

 • określanie kwot po waloryzacji dla dowolnych płatności
 • pomoc przy waloryzacji czynszów i świadczeń pieniężnych
 • przeliczanie wartości umów
 • sprawdzanie wysokości opłat i odszkodowań po waloryzacji
 • wyznaczanie poziomów wartości (np. cen średnich) dla różnych potrzeb

Rys_9

Waloryzacja zapisów w umowach

Waloryzator w umowach:

 • przeliczanie wartości umów, np. na wykonanie robót budowlanych
 • prognozowanie wartości umów w oparciu o klauzule waloryzacyjne
 • naliczanie zobowiązań umownych po waloryzacji

 

Korzyści dla Twojego biznesu

Rys_10

Wiele firm i organizacji już korzysta z Waloryzatora. Oto, jak profesjonalne oprogramowanie do waloryzacji, może przynieść korzyści Twojej firmie:

 

 • Wszystkie wskaźniki w jednym miejscu

  Dostęp w jednym miejscu do aktualnych wskaźników skraca czas analiz i zmniejsza koszty jednostkowe przeprowadzenia tego procesu.

 • Dostęp online bez ograniczeń

  Dostęp online umożliwia korzystanie z oprogramowania w dowolnym miejscu, w którym istnieje dostęp do internetu: biuro, spotkanie z klientem w terenie, negocjacje za granicą.

 • Kopiowanie, drukowanie, przesyłanie

  Waloryzator umożliwia szybkie kopiowanie wyników, ich wydruk lub zapisywanie do pliku. Pliki można przesyłać lub archiwizować. Narzędzia te ułatwiają codzienną pracę.

 • Powtarzalność i odtwarzalność

  Rozwiązanie technologiczne zaimplementowane w oprogramowaniu Waloryzator pozwala na odtworzenie procesu waloryzacji w dowolnym czasie. Dzięki temu gwarantowana jest powtarzalność procesu waloryzacji.

 • Wzrost efektywności

  Szybki i wielokanałowy dostęp do zasobów oraz bieżąca aktualizacja wskaźników wpływają w znaczny sposób na efektywność procesów. Szybko przeprowadzone procesy waloryzacji przyspieszają inne procesy.

 • Niskie koszty, różne warianty

  Różne okresy abonamentowe oraz różne abonamenty pozwalają na optymalizację kosztów. Zakup abonamentu z dłuższą perspektywą czasową obniża koszty jednostkowe a zatem obniża koszty całkowite.

 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa

  Serwery Waloryzatora znajdują się na terenie Polski i w zasobach polskiej firmy. Zapewniamy nieprzerwany czas pracy naszych usług na poziomie 99,9%.

 • Zwiększona produktywność

  Waloryzator pomaga szybciej przetwarzać informacje, co skutkuje bardziej wydajnym planowaniem i wykonywaniem zadań. Wykorzystanie Waloryzatora może przyspieszyć procesy waloryzacji nawet o 50%.

Rys_1

Do góry