Co to jest waloryzacja SĄDOWA?

 

Waloryzację sądową stosuje sąd w przypadkach, gdy strony nie zastrzegły klauzuli waloryzacyjnej, a zmiana siły nabywczej pieniądza była duża i naruszona została równowaga między stronami zobowiązania. Orzeczenie sądu jest konstytutywne, gdyż zmienia ono treść stosunku obligacyjnego. Art. 358¹ §3 k.c. wskazuje przesłanki tej instytucji (Rutkowska 2012):

  1.  Istotna zmiana siły nabywczej pieniądza,
  2.  Zmiana podczas trwania zobowiązania – musi nastąpić po powstaniu stosunku prawnego, ale przed jego wygaśnięciem,
  3.  Żądanie strony – sąd nie działa z urzędu.

Sąd posiada kompetencje w zakresie zmiany wysokości  zobowiązania lub sposobu jego spełnienia, a nawet obu łącznie. Sąd musi mieć na względzie interesy obu stron oraz zasady współżycia społecznego (Rutkowska 2012).
Celem takiej waloryzacji jest przywrócenie rzeczywistej wysokości długu.  Waloryzacja sądowa ma charakter jednorazowy. W odróżnieniu od waloryzacji umownej – waloryzacja sądowa obejmuje nie tylko zobowiązania wynikające z czynności prawnej, ale i z innych zdarzeń (Rutkowska 2012).