Z jaką częstotliwością i kiedy aktualizowane są WSKAŹNIKI WALORYZACJI?

 

Wskaźniki waloryzacji aktualizowane są najczęściej według następującego schematu:

  • wskaźniki miesięczne – aktualizowane są po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, najpóźniej do 28 dni od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca (najczęściej w 15-16 dniu),
  • wskaźniki kwartalne – aktualizowane są po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, najpóźniej do 28 dni od ostatniego dnia zakończonego kwartału (najczęściej w 15-16 dniu),
  • wskaźniki półroczne – aktualizowane są po zakończeniu każdego półrocza kalendarzowego, najpóźniej do 28 dni od ostatniego dnia zakończonego półrocza (najczęściej w 20 dniu),
  • wskaźniki roczne – aktualizowane są po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, najpóźniej do 05 lutego każdego roku (najczęściej 31 stycznia).

UWAGA!

Niektóre wskaźniki publikowane są z opóźnieniem. W takich przypadkach wskaźniki te umieszczane są w bazie danych niezwłocznie po ich opublikowaniu.