Jakie WSKAŹNIKI wykorzystuje Waloryzator?

 

W zasobach Waloryzatora znajdują się następujące wskaźniki:
 

Lp.

Skrót

Pełna nazwa

Schemat*

1

Inflacja

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

R

2

Inflacja

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

P

3

Inflacja

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

K

4

Inflacja

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

M

5

HICP

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych

M

5' HICP_EURO HICP dla 20 (wcześniej 19) krajów strefy EURO (na bazie indeksu) M

6

WZCLM

Wskaźnik zmian cen dla lokali mieszkalnych

KL

7

HPI

House price index (Indeks cen domów)

K

8

Inflacja_woj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw

KL

9

WCDI

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych

K

10

WCPBM

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

M

11

WCPBM_BiB

Budowa budynków

M

12

WCPBM_ILiW

Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej

M

13

WCPBM_RBS

Roboty budowlane specjalistyczne

M

14

MIUCP

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych dla strefy EURO (19 krajów) (ang. Monetary Union Index of Consumer Prices)

M

15

WCTUN_WLM

Wskaźniki cen towarów i usług niekonsumpcyjnych - wynajem lokali niemieszkalnych

R

16

WZCPUDG_WiD

Wskaźniki zmian cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - Wynajem i dzierżawa

K

17

EUR

Wskaźnik zmian EUR

R

18

EUR

Wskaźnik zmian EUR

P

19

EUR

Wskaźnik zmian EUR

K

20

EUR

Wskaźnik zmian EUR

M

21

USD

Wskaźnik zmian USD

R

22

USD

Wskaźnik zmian USD

P

23

USD

Wskaźnik zmian USD

K

24

USD

Wskaźnik zmian USD

M

25

Złoto

Wskaźnik zmian cen złota

M

26

WZCPUBM

Wskaźnik zmian ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania 

K

27

WZPW

Wskaźnik zmian przeciętnego wynagrodzenia

K

28

WZPWGN

Wskaźnik zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - ogółem

R

29

WZMW

Wskaźnik zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę

R

30

WZPWSP

Wskaźnik zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzeń

R

31

WZPWSP

Wskaźnik zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzeń

P

32

WZPWSP

Wskaźnik zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzeń

K

33

WZPWSP

Wskaźnik zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzeń

M

34

WZPWSPbN

Wskaźnik zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

R

35

WZPWSPbN

Wskaźnik zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

P

36

WZPWSPbN

Wskaźnik zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

K

37

WZPWSPbN

Wskaźnik zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

M

38

Inflacja_EiR

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów

R

* R - wskaźnik roczny; P - wskaźnik półroczny; K - wskaźnik kwartalny; M - wskaźnik miesięczny. 

Stan: 01.01.2020 r.